abtir eray

Aayar       :     aad+yar

Hadhow   :     had+dhaw

Habar       :     hab+bar

Waxar       :     wax+yar

Warran      :     War iyo run

Carrab       :     cad+rab

Awdan       :     awd+dan

Baad          :    ba+aad

Dadaal       :    dad+daal

Dabar        :    dad+bar