Murti

Hawlaha arlada 

Haddii lagugu aamino

Ummadda u shaqeeyiyo

Adeegaa lagaa dhigo

Hays odhanin cidi kuma arkaysee

Ehella sheego

Ha is odhanincidi kuma arkaysee

Ina adeerso

Nin xilqaaday eed qaadyeey

Hawlaha arlada 

Haddii lagugu aamino

Ummadda u shaqeeyiyo

Adeegaa lagaa dhigo

Awood iyo sinaan

Il feejigan ayaa lagaa rabaa

Ha is odhanin cidi kuma arkaysee

Aqalla jeexo

Ha is odhanin cidi kuma arkaysee

Afka buuxso

Nin xilqaaday eed qaadyey hoy hooy.

Hawlaha arlada 

Haddii lagugu aamino

Ummadda u shaqeeyiyo

Adeegaa lagaa dhigo

Ololaha runtaa

Ujeeddadiisa ayaa lagaa rabaa

Ha is odhanin cidi kuma arkaysee

Shaqa ha aadin

Ha is odhanin cidi kuma arkaysee

Qaranka iibso

Nin xilqaaday eed qaadyey hoy hooy.

Hawlaha arlada 

Haddii lagugu aamino

Ummadda u shaqeeyiyo

Adeegaa lagaa dhigo

Orod iyo wax qabad

Asluubsanaan ayaa lagaa rabaa

Ha is odhanin cidi kuma addeecdee

Qalin ku aarso

Ha is odhanin kanaa kula ujeedaahe

Awr u buuxi

Nin xilqaaday eed qaadyeey heeyaa