Maanso ka hadlaysa quruxda

Dadow qurux maad ogaane

Waxaan heeskan kuugu qaaday

Inuu qofwaliba ogaado

Waxay tahay quruxda aadmi

Quruxi midab door ah maaha

Qof baa maarriin ah maaha

Qaraari caddaan ah maaha

Madaw sida qadaw ah maaha

Casaan u qushuuca maaha

Midbaa qori gaabanoo

Mid baa qool baxay ah maaha

Hadduu midi soo qandoodo

Mid baa qun u dhalada maaha

Qolaa qolo kale ka fiican

Qofkaa moodaaya maaha

Dadkuba waa qoys ballaadhay

Intuu qofku midabba dooran

Waxaan qisadawgu sheegay

Allaa qaddaroo adduunka

Qofow maba lihid samaynta

Haddana lama qadininoo

Ka quuso lamaba lehee

Adduunyada qaayeheeda

Inuu samo ugu qalqaalo

Haddii qofka loo abuuray

Ha sii qurxiyey ahayde

Hadduu qubo saw gef maaha

Tusaale ku qaado oo

God bay qarandiyi qoddaa

Sagaal qariyaal jiraya

Qormay noqotaa dhaxala

Dugaag ku qarsado dhashiisa

Haddaan qarandiba ammaanay

Qofow qarnimaad jirtaaye

Wax qiima leh reeb adduunka

Tusaale ku qaado oo

Adoo talo sii qalqaalay

Wadkaadu hadduu ku qaado

Qabriga way ka hadhisaayoo

Quruumihi kaa dambeeyay

Iimaan samiray qabaane

Waxaad qabataa u yaale

Qofow qarni baad jirtaaye

Wax qiima leh reeb adduunka

Tusaale ku qaado oo

Kuwii dhaqankow qabbaanay

Weliba xeer qodobbadiisa

Qoraal dhegaley ka reebay

Inuu qofku nabad ku daaqo

Qaddarin iyo tarana yeesho

Qofow qarni baad jirtaaye

Wax qiima leh reeb adduunka

Tusaale ku qaado oo

Markuu soo degay qur’aanku

Rasuulkii maxamed qaniba (C.S.W)

Kuwii ku qilaafay diintee

Qarniyo sanam caabudaayay

Hadduu magacood qasaaray

Kuwii waxyigiisa qaatee

Quweeyay Ilaahay tiisa

Tusaale ku qaado oo

qummane lagu deydo iyo

Dadaal-qabad qurux lahaaye

Qofow qarni baad jirtaaye

Wax qiima leh reeb adduunka