Sarbeebaha Af-soomaaliga qaarkood

Hoostaa ka cab:                                 Meel kasta waad ka dhargi

Qac baa kaa yeedhi:                          Waad rafaadi

Inama saarna:                                    Ma dhawa

Ha dhay lulin:                                     Ha dadajinin

Yaysan kaa hoos bixin:                      Ha illaabin

Qaab isku yeel:                                  Is hagaaji

Waa indha daraandar:                       Waa qurux miidhan

Waa show:                                         Aad maaha

Horay u soo fadhiya:                          Aan xishoonayn

Way isla eg tahay:                              Xaaladdu waa caadi

Fujur ma dhinna:                                Way dhan tahay

Way kaga dhagtay:                            Wuu ku soo celcelinayaa

Way maraysaa (Way shidan tahay):   Way xarragoonaysaa (Way qurux badan tahay)

Wiil shawtal ah:                                  Wiil dhallinyaro ah

Neef beerkiisa la qaniino ma leh:       Waa caydh

Dayaxaan ku xabkaysan:                   Waxba ma haysto