Gabayga geel amaanka

Ayadoo sagaal qad ah hadday saaka dhalanshoosho

Sirsirriyo haddii loogu horo sabadi baarqaylo

Waxay suurta nuugtiyo waxay saynta dhabataaba

Hadday saabka weyn iyo biyaha sahay ka miilaasho

Oo dhogorta suufkaa cad iyo saanta ka dhalaasho

Hadduu saaxibkii fulin lahaa saac u qalabqaato

Ayadoo saruura ah haddii saax la qabadsiiyo

Oo rimay safkeedaa hore ah saxaya boodaanka

Aarankoo silsiladayn hadduu sulux u jaanqaado

Safka kooraleyda ah hadduu awrku kala seero

Irmaan soocan seyrtiyo nirgaha siriq u luudaaya

Sin-u-jiif hadday uga duwaan saraha baarrey ah

Safar bay ku mari dhuumatee surin hadday aaddo

Carrasame markay socon haday sebiga dhaadhsiiso

Seegseegi mayse’e hadday horay u saanqaado

Sarmaantii cadduun bay u kici iyo saamagadaleeye

Markaasay xidh uu sahanku tagay galab salaantaaye

Sir ku duugan weeyoo adduun sahadi waa geele

Saaxiib ninkii ila ahow saatan ku ogaada.

AfGuun